Wartales Poradnik do wszystkich Klas

Legenda

-Spoilerem ukryłem podklasy które trzeba odblokować w świecie gry.

-[P]:umiejętność pasywna.

-[A]:umiejętność aktywna.

-[W]:Wyczyn (można użyć tylko jeden wyczyn na runde. każdy sojusznik może użyć swojego wyczynu raz na bitwę)

-[O]:Postawa Ofensywna

-[D]:Postawa Defensywna

Opis Statusów

-Furia:Zadawane obrażenia od następnego ataku większe o 50%.

-Riposta:Następny atak wymierzony w tę jednostkę przez związanego z nią walką wroga zostanie sparowany atakiem okazyjnym.

-Odbicie:Otrzymywane obrażenia od następnego ataku zmniejszone o 70%.

-Inspiracja:Ruch zostaje podwojony.

-Brutalność:Zadawane obrażenia większe o 30%.

-Wrażliwość:Otrzymywane obrażenia większe o 30%.

-Samotny Wilk:Zadawane obrażenia większe o 10%. Otrzymywane obrażenia mniejsze o 10%.

-Amok:Ta jednosta zadaje tym większe obrażenia, im niższe jest jej zdrowie, a jej ataki zawsze są trafieniami krytycznymi.

-Ochrona:Otrzymywane obrażenia mniejsze o 30%.

-Destabilizacja:Garda zmniejszona do 0.

-Osłabienie:Zadawane obrażenia mniejsze o 50%

-Rozbrojenie:Nie może koszystać z umiejętności wymagających broni. Nie działa na czempionów.

-Wsciekłość:Zadawane obrażenia większe o 5%. Efekt się kumuluje.

-Krwawienie:Na koniec tury Cel traci 20% maksymalnej wartości zdrowia.

-Trucizna:Na koniec tury Cel traci 5% maksymalnej wartości zdrowia. Efekt się kumuluje.

-Podpalenie:Na koniec tury Cel traci 15% maksymalnej wartości zdrowia. Ogień rozprzestrzenia się po zakończeniu tury.

-Werwa:Trafienia krytyczne i obrażenia krytyczne większe o 30%.

-Spowolnienie:Ruch mniejszy o połowę.

-Wrażliwość:Następny otrzymany atak będzie trafieniem krytycznym.

-Napiętnowanie:Gdy ta jednostka zostanie zabita, generuje 5 punktów odwagi

-Unik:W pełni unika następny atak.

-Rywalizacja:Otrzymywane obrażenia zadawane przez wroga związanego walką mniejsze o 50%.

-Gorączka:Otrzymywane obrażenia większe o 10%. Efekt się kumuluje.

-Zamroczenie:Ta jednostka ma 50% szans na to, że jej następny atak chybi.

-Na pozycji:Garda jednostki jest dwa razy większa.

-Korozja:Na koniec tury ta jednostka traci 15% pancerza.

-Zasadzka:Atak w plecy na związanego walką wroga.

-Sprawność:Zasięg następnego ataku jest podwojony, a precyzja zwiększona

-Gorliwość:Obrażenia większe o 10%

-Dezorientacja:Ta jednostka nie może otrzymywać premii. Nie dotyczy czempionów

Wojownik (Topór)

*poziom 2

-Berserker pancerz średni: koszt 1 szał zadaje 30-45% obrażeń 3 razy trafienie krytyczne otrzymujesz Furie {ulepszenie ignoruje garde}

-Kat pancerz śreni: koszt 2 zadaje 35% obrażeń wszystkim jednostkom na wskazanym obszarze<2m>.liczba ataków to 1 za każdego wroga na wskazanym obszarze {ulepszenie po zabiciu atakuje ponownie}

-Strażnik pancerz ciężki: koszt 2 wszyscy związani walką sojusznicy w zasięgu dostają Riposte {ulepszenie nie związani walką sojusznicy dostają Inspirację}

-Barbarzyńca pancerz śreni: koszt 1 zadaje celowi 40-60% obrażeń jeśli cel ma wyższe zdrowie, obrażenia zostają podwojnone.{ulepszenie obrażenia zostają potrojone}

*poziom 3

-postawa defensywna [A]: jednostaka otrzymuje Odbicie. Gdy jest związana walką, otrzymuje 1 punkt odwagi.

-Heroiczna Seria [P]: Za każdym razem, gdy twój atak trafia kilku wrogów, otrzymujesz 1 punkt odwagi.

-Heroiczy Pojedynek [P]: Za każdym razem, gdy ta jednosta związuje wroga walką, otrzymuje 1 punkt odwagi.

*poziom 5

-Szaleństwo [P]:Obrażenia wieksze o 50% przeciw jednostkom, których Zdrowie jest na poziome 30% lub mniej[ulepszenie wymagany poziom Zdrowia to 50% lub mniej}

-Lekkomyślność [P]:Pierwszy atak w każdej bitwie zadaje obrażenia większe o 100% [ulepszenie obrażenia większe o 150%}

-Fanatyzm [P]:Na koniec swojej tury jednostka traci 10% max wartości aby otrzymać Furia [ulepszenie nie tracisz juz Zdrowia}

-Pierwsza Krew [P]:Obrażenia większe o 35% przeciw wrogom którzy mają Zdrowie na maksymalnym poziomie.{ulepsznie dodatkowo nakłada Wrażliwość na 2 tury}

*poziom 8

-Okrzyk Bitewny [A] koszt 1: Jedostka i wszyscy jej sojusznicy w zasięgu<6m> otrzymują Brutalność{ulepszenie 3 tury zamiast 2}

-Przywołanie [A] koszt 1: Przyciąga wszystkich wrogów w zasięgu<3m> na dystans pozwalający walczyć bronią białą. Na wrogów, którzy odstąpią wskutek tego od walki, nakłada Wrażliwość na 1 ture{ulepszenie nakłada Wrażliwość na każdego trafionego wroga}

-Ekstaza [P]: Dopóki Zdrowie jednostki jest niższe niż 50%, cały czas uzyskuje ona trafienia krytyczne.{ulepszenie wymagany poziom zdrowia to 80%}

-Ponad limit [P]:Obrażenia krytyczne większe o 25%.{ulepszenie Obrażenia krytyczne większe o 50%}

*poziom 10

-Dodatkowa Broń [P]: Może wyposażyć drugi topór i zmieniać broń w trakcie walki.

-Gotowość [P]: Jednostka ma 35% szans na uniknięcie ataków dystansowych i obszarowych.

-Samotny Wilk [P]: Jednostka dostaje Samotny Wilk,jeśli w promieniu<5m> nie ma jednostek sojuszniczych.

*poziom 12

-Chojractwo [A][W]: Jednostka otrzymuje Amok na 3 tury.

-Specjalizacja Klasowa [P]: Odblokowuje umiejętność z poprzedniego poziomu.

Gdzie odblokować podklasę:

Barbarzyńce odblokujemy w zadaniu Duchowi spadkobiercy po arenie Hoevendorpów w Prowincji Grinmeer idziemy do stadniny w Grinmeer i tam rozmawiamy z NPC

Szermierz (Miecz)

*Poziom 2

-Obrońca pancerz ciężki: koszt 1 Jednostka i wszyscy jej sojusznicy w zasięgu<6m> otrzymują ochrone na 2 tury{ulepszenie zasięg <10m> ochrona na 3 tury}

-Bojownik pancerz ciężki: koszt 1 zadaje celowi 60-80% obrażeń i nakłada na niego Destabilizacje na 2 tury{ulepszenie zawsze trafia krytycznie przeciwko wrogom bez gardy}

-Fechmistrz pancerz średni: koszt 2 zadaje 80% obrażeń wszystkim jednostkom w zasięgu 2 razy. Użycie możliwe po 2 atakach {ulepszenie użycie możliwe po 1 ataku}

-Pojedynkowicz pancerz średni: koszt 1 zadaje celowi 70-90% obrażeń i otrzymuje Riposte{ulepszenie jeśli już posiada Riposte obrażenia zwiększone o 50%}

*Poziom 3

-postawa defensywna [A]: jednostaka otrzymuje Odbicie. Gdy jest związana walką, otrzymuje 1 punkt odwagi.

-Heroiczna Seria [P]: Za każdym razem, gdy twój atak trafia kilku wrogów, otrzymujesz 1 punkt odwagi.

-Heroiczy Pojedynek [P]: Za każdym razem, gdy ta jednosta związuje wroga walką, otrzymuje 1 punkt odwagi.

*Poziom 5

-Bastion [P]:Za każdym razem, gdy ta jednostka związuje wroga walką, otrzymuje odbicie{ulepszenie za każdym razem gdy odchodzi od walki zyskuje furie}

-Kontratak [P]: Gdy ta jednostka pierwszy raz zwiąże wroga walką, otrzymuje Riposte{ulepszenie gdy po raz pierwszy odstąpi od walki zyskuje Inspiracje na 1 ture}

-Dzielność [P]: Dopóki jednostka ma aktywną premię jej ataki nakładają Osłabienie na 1 ture{ulepszenie Osłabienie jest na stałe}

-Instynkt Pojedynkowicza [P]:Dopóki jednostka jest związana walką, posiada Brutalność{ulepszenie obrażenia krytyczne zwiększone o 30%}

*Poziom 8

-Ostani Bastion [P]: Dopóki Pancerz jednostki jest na poziomie 0, posiada ona Brutalność{ulepszenie gdy jednostka ma 50% lub mniej Pancerza dostaje Brutalność}

-Walka na pięści [A]: koszt 1 Nakłada na cel Rozbrojenie na 1 ture{ulepszenie gdy cel jest rozbrojony nakłada też Wrażliwość}

-Gruntowne Przeszkolenie [P]: Jednostka jest odporna na KrwawienieTrucizneiPodpalenie{ulepszenie gdy powinna otrzymać któryś z tych statusów dostaje w zamian 2 Wściekłośi}

-Mistrzowstwo Oportunizmu [P]: Obrażenia zadawane przez ataki okazyjne większe o 25%. Obrażenia otrzymywane od ataków okazyjnych mniejsze o 25%{ulepszenie zadajesz 50% więcej i dostajesz 50% mniej od ataków okazyjnych}

*Poziom 10

-Dodatkowa Broń [P]: Może wyposażyć drugi miecz i zmieniać broń w trakcie walki.

-Obronna Riposta [P]:Gdy jednostka odstępuje od walki, ma 50% szans na to, że wykona atak okazyjny, zamiast być jego celem.

-Interwencja [A]:koszt 1 Jednostka może zamienić się miejscami z sąsiadującym sojusznikiem związanym walką, jednosta zostaje związana walką i wykona atak okazyjny.

*Poziom 12

-Wezwanie [A][W]: Jednostka i wszyscy jej sojusznicy w zasięgu<6m> otrzymują Werwa na 2 tury.

-Specjalizacja Klasowa [P]: Odblokowuje umiejętność z poprzedniego poziomu.

Gdzie odblokować podklasę:

Pojedynkowicza odblokujemy w zadaniu Dawna chwała po skończeniu areny Bernny w Prowincji Grinmeer idziemy na boisko do Przewalanki i tam rozmawiamy z jednym z NPC

Łucznik (łuk)

*poziom 2

-Heroiczna Śmiałość [P]:Jeśli pod koniec swojej tury obok jednostki znajdują sie wrogowie i nie jest ona związana walką otrzymuje 1 punkt odwagi.

-Heroiczne Zwycięstwo [P]:Za każdym razem,gdy ta jednostka zabije wroga, otrzymuje 1 punkt odwagi.

-Heroiczne Wsparcie [P]: Jeśli na koniec swojej tury jednostka znajduje sie obok sojusznika i nie jest związana walką, otrzymuje 1 punkt odwagi.

*Poziom 3

-Łowca pancerz lekki: koszt 1 zadaje celowi 70-100%obrażeń, odrzuca go na <2m>i nakłada Spowolnienie na 1 ture{ulepszenie obrażenia 80-120% odrzut na <3m> i Spowolnienie na 2 tury}

-Władca zwierząt pancerz lekki: koszt 1 wszystkie sojusznicze zwierzęta obok celu wykonują przeciw niemu ataki okazyjne{ulepszenie dodatkowo dostają Furię}

-Harcownik pancerz lekki: koszt 2 Bierze na cel konkretny obszar. Wykonuje ataki okazyjne przeicw pierwszym 3 wrogom, którzy na niego wejdą{ulepszenie atak przeciw 4 pierwszym wrogom}

-Strzelec wyborowy: koszt 2 zadaje 70% obrażeń. Obrażenia są większe o 5% za każdy <1m> między celem a tobą {ulepszenie zwiększa obrażenia i trafienie krytyczne za każdy <1m> }

*Poziom 5

-Wzmocnione Strzały [P]:trafienia krytyczne nakładają Krwawienie{ulepszenie obrażenia krytyczne zwiększone o 35%}

-Precyzja [P]:po każdym 2 ataku nakłada Wrażliwość{ulepszenie dodatkowo zdobywa Furię}

-Władanie zwierzętami [P]:Można kontrolować zwierzęta w walce.{ulepszenie na koniec każdej rundy leczy zwierzęta o 5% maksymalnego zdrowia}

-Subtelność [P]:Jeśli na koniec swojej tury jednostka nie jest związana walką, otrzymuje Odbicie{ulepszenie dodatkowo dostaje Sprawność}

*Poziom 8

-Poskramiająca Strzała [A]:Nakłada na trafione zwierzę Furię{ulepszenie dodatkowo nakłada Riposte}

-Dreszcz Polowania [P]:W każdej rundzie pierwszy atak z odległośći <8m daje 1 Wściekłości{ulepszenie 2 Wściekłośći}

-Zwierzęca Więź [P]:Na początku bitwy jednostka otrzymuje 1 pasywną umiejętność sojuszniczego zwierzęcia.{ulepszenie 2 pasywne umiejętności}

-Łatwy Cel [P]:obrażenia większe o 15% przeciw celom bez żadnych sąsiadujących jednostek {ulepszenie 30% obrażeń}

*Poziom 10

-Dodatkowa Broń [P]: Może wyposażyć drugi łuk i zmieniać broń w trakcie walki.

-Przewidywanie [P]: Gdy ta jednostka zostaje zaatakowana, ma 50% szans na uniknięcie związania walką i wykonanie ataku okazyjnego na atakującym.

-Samotny Wilk [P]: Jednostka dostaje Samotny Wilk,jeśli w promieniu<5m> nie ma jednostek sojuszniczych.

*Poziom 12

-Ogień Zaporowy [A][W]:zadaje 30% obrażeń wszystkim jednostką w zasięgu <30m> i nakłada Spowolnienie.

-Specjalizacja Klasowa [P]: Odblokowuje umiejętność z poprzedniego poziomu.

Gdzie odblokować podklasę:

Strzelca Wyborowego odblokujemy w zadaniu Godni następcy po skończeniu areny Nairolfa w Regionie Ludern idziemy do Łowiska Murwen i rozmawiamy z Verur

Włócznik (broń Drzewcowa)

*poziom 2

-Heroiczna Śmiałość [P]:Jeśli pod koniec swojej tury obok jednostki znajdują sie wrogowie i nie jest ona związana walką otrzymuje 1 punkt odwagi.

-Heroiczne Zwycięstwo [P]:Za każdym razem,gdy ta jednostka zabije wroga, otrzymuje 1 punkt odwagi.

-Heroiczne Wsparcie [P]: Jeśli na koniec swojej tury jednostka znajduje sie obok sojusznika i nie jest związana walką, otrzymuje 1 punkt odwagi.

*Poziom 3

-Harpunnik pancerz średni: koszt 1 zadaje 55% obrażeń wszystkim jednostkom w zasięgu. nakłada Krwawienie na pierwszą trafioną jednostkę.{ulepszenie nakłada Krwawienie wszystkim trafionym jednostom}

-Herold pancerz średni: koszt 1 Na wszystkich sojusznikow w zasięgu <6m> nakłada Furię{ulepszenie zasięg <8m>}

-Pikinier pancerz średni: koszt 2 bierze za cel konkretny obszar.Gdy w jego obręb wejdzie wróg, wykonasz 1 atak okazyjny i zatrzymujesz go. Nie powstrzymuje wrogów elitarnych.{ulepszenie wykonuje 2 ataki okazyjne}

-Halabardnik pancerz średni: koszt 1 zadaje 30% obrażeń wszystkim jednostkom na wskazanym obszarze o odrzuca je na <2m> obrażenia większe o 40% za każdą trafioną jednostkę.{ulepszenie obrażenia zwiększone o 60%}

*Poziom 5

-Duch Współpracy [P]:gdy ta jednostka znajduje się obok sojusznika, posiada Brutalność{ulepszenie gdy ta jednostka znajduje się obok sojusznika ona i sojusznik posiada Brutalność}

-Gorliwe Wsparcie [P]:za każdym razem, gdy sąsiadujący sojusznik zostaje zaatakowany w zwarciu, jednostka zadaje 50% obrażeń atakującemu wrogowi{ulepszenie zadaje 70% obrażeń}

-Czuły Punkt [P]:ataki dystansowe nakładają Destabilizacje na 1 ture{ulepszenie mają o 40% większe szanse na trafienie krytyczne}

-Inspirująca Aura [P]:Na koniec swojej tury nakłada Odbicie na sąsiadujących sojuszników związanych walką{ulepszenie sojusznicy nie muszą być związani walką}

*Poziom 8

-Gotowość [P]:Jeśli na koniec swojej tury jednostka nie jest związana walką, zyskuje Furię.{ulepszenie dodatkowo zyskuje Riposte}

-Wytężenie Sił [P]:obrażenia większe o 5% za każdą premię na tej jednostce.{ulepszenie 10% za każdą premię}

-Krańcowy Wysiłek [A]: koszt 1 nakłada na tę i wskazanego sojusznika tyle Gorliwości ile nałożono na te jednostki osłabień.{ulepszenie dodatkowo 2 Gorliwośći}

-Zmiana Tempa [P]:gdy ta jednostka zabije przeciwnika związanego walką z sojusznikiem ta jednostka i sojusznik dostaje Unik

*Poziom 10

-Dodatkowa Broń [A]: Może wyposażyć drugą broń drzewcową i zmieniać broń w trakcie walki.

-Gotowość [P]:Jednostka ma 35% szans na uniknięcie ataków dystansowych i obszarowych.

-Nie do Zatrzymania [P]:Jednostka może przebiegać przez wrogie jednostki.

*Poziom 12

-Napiętnowanie [A][W]:nakłada na cel Napiętnowanie i zadaje obrażenia

-Specjalizacja Klasowa [P]: Odblokowuje umiejętność z poprzedniego poziomu.

Gdzie odblokować podklasę:

Halabardnika można odblokować wykonując zadanie Oko za Oko w Hrabstwi Arthes trzeba tylko wygrać na ukrytej arenie w Porcie na Arthes po tym trzeba porozmawiać z kapłanem w Kortii

Gnębiciel (buława)

*poziom 2

-Czatownik pancerz średni: koszt 1 odstępuje od walki i szarżuje w lini prostej zadając 60% obrażeń wszystkim trafionym wrogom nakłada Spowolnienie na 1 ture {ulepszenie jeśli skończy obok wroga zyskuje Furie}

-Rozbijacz pancerz średni: koszt 1 zadaje 60% obrażeń wszystkim jednostkom w zasięgu <2m>. Na krwawiące jednostki nakłada 2 Trucizny.{ulepszenie nakłada 2 trucizny i 2 na krwawiące jednostki}

-Niszczyciel pancerz ciężki: koszt 1 zadaje celowi 70-90% obrażeń i nakłada na niego Osłabienie na 3 tury.{ulepszenie jeśli juz ma Osłabienie nakłada Wrażliwość}

-Awanturnik pancerz ciężki: koszt 1 zadaje celowi 20-40% obrażeń jeśli cel jest związany walką z sojusznikem, odstępuje od walki i sojusznik wykonuje atak okazyjny. {ulepszenie Zasadzka nakłada Wrażliwość.}

*Poziom 3

-postawa defensywna [A]: jednostaka otrzymuje Odbicie. Gdy jest związana walką, otrzymuje 1 punkt odwagi.

-Heroiczna Seria [P]: Za każdym razem, gdy twój atak trafia kilku wrogów, otrzymujesz 1 punkt odwagi.

-Heroiczy Pojedynek [P]: Za każdym razem, gdy ta jednosta związuje wroga walką, otrzymuje 1 punkt odwagi.

*Poziom 5

-Łamacz Pancerzy [P]:obrażenia zadawane pancerzowi wroga większe o 35%.{ulepszenie jeśli atak tej jednostki zniszczy pancerz, jednstka otrzymuje BrutalnośćiInspiracje}

-Oportunizm [P]:Dopóki w zasięgu <6m> od tej jednostki znajduje się 2 wrogów jednostka posiada Ochrone.{ulepszenie jeśli jest co najmniej 4 przeciwników dostajesz Brutalność}

-Okrucieństwo [P]:Obrażenia i trafienie krytyczne większe o 20% przeciw wrogom z conajmniej jednym osłabieniem.{ulepszenie obrażenia zadawane przez nich tej jednostce mniejsze o 20%}

-Uderzenie Głową [P]:na koniec tury tej jednostki zdrowie najbliższego wroga zostaje zmniejszone o 20%.{ulepszenie 30% zdrowia}

*Poziom 8

-Przełamanie Gardy [P]:Ignoruje 50% gardy wroga.{ulepszenie ignoruje 100% gardy}

-Powściągliwość [P]:Gdy jednostka 2 razy zostanie zaatakowana otrzyma Odbicie.{ulepszenie dostajesz dodatkowo Riposte}

-Jeden na Jednego [P]:Dopóki obok tej jednostki i jej oponenta nie ma innych jednostek, posiada ona Rywalizacje.{ulepszenie tylko obok tej jednostki nie może być innych jednostek}

-Przytłaczająca Obecność [P]:Jeśli jednostka ma Pancerz na poziomie wyższym niż wróg, z którym jest związana walką, jej ataki są zawsze trafieniami krytycznymi.{ulepszenie nakładasz Dezorientacje}

*Poziom 10

-Dodatkowa Broń [A]: Może wyposażyć drugą buławę i zmieniać broń w trakcie walki.

-Obronna Riposta [P]:Gdy jednostka odstępuje od walki, ma 50% szans na to, że wykona atak okazyjny, zamiast być jego celem.

-Interwencja [A]: koszt 1 Jednostka może zamienić się miejscami z sąsiadującym sojusznikiem związanym walką, jednosta zostaje związana walką i wykona atak okazyjny.

*Poziom 12

-Ogłuszający Ryk [A][W]:odrzuca wszystkich wrogów w zasięgu <4m>. Sojusznicy, na których wpadną odrzuceni wrogowie, wykonują ataki okazyjne.

-Specjalizacja Klasowa [P]: Odblokowuje umiejętność z poprzedniego poziomu.

Gdzie odblokować podklasę:

Awanturnika odblokować można w zadaniu Męcząca sława po skończeniu areny Lisbeth idziemy do chatki trapera i tam rozmawiamy z byłą panią czempion

Zwiadowca (sztylety)

*poziom 2

-Heroiczna Śmiałość [P]:Jeśli pod koniec swojej tury obok jednostki znajdują sie wrogowie i nie jest ona związana walką otrzymuje 1 punkt odwagi.

-Heroiczne Zwycięstwo [P]:Za każdym razem,gdy ta jednostka zabije wroga, otrzymuje 1 punkt odwagi.

-Heroiczne Wsparcie [P]: Jeśli na koniec swojej tury jednostka znajduje sie obok sojusznika i nie jest związana walką, otrzymuje 1 punkt odwagi.

*Poziom 3

-Okrutnik pancerz lekki: koszt 2 zadaje celowi 35-45% obrażeń zasadzka wykonuje dodatkowo 2 ataki.{ulepszenie po zabiciu można ponownie użyć tej umiejętności}

-Strateg pancerz lekki: koszt 1 Zmusza wrogów w zasięgu <10m> do odstąpienia od walki. Sojuszncy moga wtedy wykonać atak okazyjny{ulepszenie wrogowie nie związani walką zostają odrzuceni na <2m>}

-truciciel pancerz lekki: koszt 1 na wszystkie jednostki w zasięgu zostają nałożone 4 Trucizny{ulepszenie nakłada Wrażliwość na zatrutych wrogów}

-Skrytobójca pancerz lekki: koszt 1 zadaje 40-60% obrażeń i nakłada Krwawienie jeśli cel już krwawi obrażenia są podwojone.{ulepszenie obrażenia krytyczne większe o 30%}

*Poziom 5

-Zatruta Broń [P]:za każdym razem, gdy ta jednostka atakuje od tyłu, nakład 2 Trucizny.{ulepszenie Truciznarozprzestrzenia się na wrogów obok celu.}

-Instynktowny Rzut [P]:po użyciu umiejętnośći zadaje 25% obrażeń najbliższemu wrogowi w zasięgu <4m>{ulepszenie resetuje ruch jednostki}

-Zabójcze Zlecenie [P]:na początku każdej rundy nakłada Wrażliwość na 1 ture najbliższemu przeciwnikowi.{ulepszenie najbliższym 2 przeciwnikom}

-Gehenna [P]:gdy atakujesz jednostke z KrwawieniemPodpaleniemlubZatruciem, nakłada też 1 Gorączke.{ulepszenie nakłada 2 Gorączki}

*Poziom 8

-Wybuchowy Gaz [A]: koszt 2 Trucizna nałożona na jednostki w zasięgu <9m> zostaje podwojona.{ulepszenie następnie tworzy trującą kałużę}

-Cios Poniżej Pasa [A]: koszt 1 nakłada Zamroczenie na wszystkich wrogów w zasięgu <2m>.{ulepszenie zasięg <4m>}

-Bez Litości [P]:obrażenia zadawane atakami od tyłu większe o 20%.{ulepszenie większe o 35%}

-Odwrót [P]:Na koniec tury jednostka odstępuje od walki.{ulepszenie jeśli była związana walką zyskuje Riposte}

*Poziom 10

-Dodatkowa Broń [A]: Może wyposażyć drugi sztylet i zmieniać broń w trakcie walki.

-Przewidywanie [P]: Gdy ta jednostka zostaje zaatakowana, ma 50% szans na uniknięcie związania walką i wykonanie ataku okazyjnego na atakującym.

-Nie do Zatrzymania [P]:Jednostka może przebiegać przez wrogie jednostki.

*Poziom 12

-Decydujący Manewr [A][W]:Jeśli jednostka atakuje jako pierwsza po swojej stronie, odstępuje od walki i może wykonać po wszystkich swoich sojusznikach jeszcze jedną akcję.

-Specjalizacja Klasowa [P]: Odblokowuje umiejętność z poprzedniego poziomu.

Gdzie odblokować podklasę:

Zabójce można odblokować w zadaniu Dziedzictwo Gladiatora po skończeniu areny Smota w Prowincji Vertruse idziemy do Wiatraku w Vertruse i tam rozmawiamy z jednym z mężczyzn

Bokser (broń Naręczna) Klasa DLC

*poziom 2

-Heroiczne Zwycięstwo [P]:Za każdym razem,gdy ta jednostka zabije wroga, otrzymuje 1 punkt odwagi.

-Heroiczna Śmiałość [P]:Jeśli pod koniec swojej tury obok jednostki znajdują sie wrogowie i nie jest ona związana walką otrzymuje 1 punkt odwagi.

-Heroiczy Pojedynek [p]: Za każdym razem, gdy ta jednosta związuje wroga walką, otrzymuje 1 punkt odwagi.

*Poziom 3

-Zapaśnik pancerz średni: koszt 1 zadaje celowi obrażenia 2 razy i zamienia się z nim miejscami [O]obrażenia większe o 50% [D]otrzymuje Na Pozycji na 1 ture {ulepszenie [O]obrażenia większe o 100% [D]otrzymuje Na Pozycji na 2 tury}

-Osiłek pancerz średni: koszt 1 Zadaje celowi obrażenia 2 razy ignorując Garde [O]Obrażenia większe o połowę Gardy celu [D]Nakłada Wrażliwość na 1 ture {ulepszenie [O] obrażenia większe o garde celu [D] Wrażliwość na 2 tury}

-Zabijaka pancerz lekki: koszt 1 zadaje celowi obrażenia 2 razy i nakłada Krwawienie [O]nakłada 2 Trucizny [D]nakłada 1 Korozje. {ulepszenie Zasadzka związany walką sojusznik wykonuje atak okazyjny}

-Ciemięzca pancerz średni: koszt 1 zadaje celowi obrażenia 2 razy i otrzymuje 2 Wściekłości [O]dodatkowe 2 Wściekłości [D]Ostatni atak odrzuca cel na <2m>

*Poziom 5

-Koncentracja [P]:Pierwszy atak w bitwie nakłada wszystkie efekty postawy {ulepszenie pierwszy atak w każdej rundzie]
-Wyzwanie Osobiste [P]:Jednostka musi w każdej rundzie przynajmniej raz zaatakować w danej postawie, jeśli się to uda, wykonuje atak okazyjny. {ulepszenie jeśli ta jednostka aktywowała już ten efekty w poprzedniej rundzie otrzymuje 4 Wściekłości}

-Przystosowanie [P]:Jednostka może zmieniać postawę częściej niż raz na rundę. {ulepszenie pierwszy atak jednostki po każdej zmianie postawy zapewnia 1 Wściekłości}

-Znajomość Postaw [P]: [O]Ataki zadają obrażenia równe 2% maksymalnego zdrowia celu [D]15% obrażeń od ataków wymierzonych w tą jednostkę zostaje odbite {[O]ulepszenie 3% maksymalnego zdrowia [D]30% odbicia}

*Poziom 8

-Mistrzostwo Postaw [P]: [O]Zadawane obrażenia większe o 10% [D] otrzymywane obrażenia mniejsze o 10%. {ulepszenie [O]zadawane obrażenia większe o 20% [D] otrzymywane obrażenia mniejsze o 20%}

-Podmianka [A]: koszt 1 Zamienie się miejscami ze związanym walką sojusznikiem [O] otrzymuje Riposta [D]ta jednostka i sojusznik dostaje Odbicie. {ulepszenie po podmianie atakuje okazyjnie}

-Zabójczy Dotyk [A]: koszt 1 Zadaje celowi obrażenia. Użycie możliwe tylko wtedy gdy maksymalne zdrowie celu jest wieksze niż atakującego, a jego atkualny poziom to mniej niż 50%. Zabójczy cios [O]daje 2 punkty odwagi [D]resetuje Ruch. {ulepszenie brak wymaganego zdrowia większego od twojego}

-Dziki Amok [P]: po każdych 5 atakach wykonujesz atak okazyjny{ulepszenie wymaga 4 ataków}

*Poziom 10

-Dodatkowa Broń [A]: Może wyposażyć dwie bronie naręczne i zmieniać broń w trakcie walki.

-Obronna Riposta [P]:Gdy jednostka odstępuje od walki, ma 50% szans na to, że wykona atak okazyjny, zamiast być jego celem.

-Nie do Zatrzymania [P]:Jednostka może przebiegać przez wrogie jednostki.

*Poziom 12

-Ciężkie Lanie [A][W]:Zadaje celowi obrażenia 10 razy, każdy ataka zwiększa o 20% obrażenia następnego ataku. [O]Atakuje jeszcze 5 razy [D]Każdy atak przywraca 3% zdrowia.

-Specjalizacja Klasowa [P]: Odblokowuje umiejętność z poprzedniego poziomu.

Gdzie odblokować podklasę:

Ciemięzce odblokujemy w zadaniu Wieczna chwała po skończeniu areny Orisa w Archipelagu Belerion udajemy się do Terq i tam w jednej z tawern rozmawiamy z NPC

Na Koniec

Dziękuje za przeczytanie mojego poradnika mam nadzieję że znalazłeś tutaj chociaż jedną przydatną rzecz. Jeśli coś się nie zgadza lub czegoś brakuje napisz komentarz to postaram sie to naprawić.

Wszystko co zostału napisane w tym poradniku może okazać się nieaktualne w przyszłości

Source: https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=3225731589					

More Wartales guilds