Krallklar Kimleri Temsil Ediyor?

Krallklar Kimleri Temsil Ediyor?

Giriş


Krallklar Kimleri Temsil Ediyor? image 1

Handaki gezginin söylediği gibi; Kalradya, ne birbirleriyle barışık yaşayabilen ne de birbirlerini yenebilen krallıklar tarafından paylaşılmıştır. Sonuç olarak çok nadiren savaşsız ve kansız bir zaman geçirilir.

Fakat ben bu krallıkların arasındaki savaşlardan ve diplomasiden bahsetmeyeceğim. Daha çok krallıkların hangi gerçek kültürlerden esinlendiği hakkında konuşacağım.

Nord Krallığı


Krallklar Kimleri Temsil Ediyor? image 5
Krallklar Kimleri Temsil Ediyor? image 6
Krallklar Kimleri Temsil Ediyor? image 7
Krallklar Kimleri Temsil Ediyor? image 8
Krallklar Kimleri Temsil Ediyor? image 9
Krallklar Kimleri Temsil Ediyor? image 10
Krallklar Kimleri Temsil Ediyor? image 11

Nord Krallığı, yeni başlayan çoğu oyuncunun ilk tercihi olmaktadır. Sebebinin de Nordların kim olduğunun diğer krallıklara göre daha kolay saptanabilir olması olduğunu düşünüyorum.

"Nord" kelimesi, Avrupa dillerinin bazılarında "North" yani "Kuzey" anlamına gelmektedir. Bu isme sahip olmalarının sebebi de tabii ki Nordların Kuzeyli halklardan (Vikinglerden) esinlenilmiş olmasından kaynaklanıyor. İsmin yanı sıra; bunu oyundaki kontların tiplerinden, giydikleri zırhlardan, kullandıkları silahlardan anlamak oldukça basit.

Kont Olaf ve Kral Ragnar ise görmeden kuzeyli olduklarını tahmin edebileceğimiz karakterler. Kullandıkları isimler çoğunluk tarafından bilinen, bilinmese de en azından duyulmuş isimlerdir.

Nord Krallığına tam olarak "Şu krallıktan esinlenilmiştir." demek mümkün müdür bilemiyorum. Onlara sadece Viking olduklarını söylemek en doğrusu olacaktır.

Ayrıca kuzgun, Warband'de Nord Krallığı'nı simgelemektedir. Kral Ragnar'ın sancağında da aynı şekilde bir kuzgun bulunur. Kuzgun, İskandinav mitolojisinde önemli bir yere sahiptir. Bilgeliği, bazen de vahşiliği temsil etmektedir. Kısacası geçmişte yaşamış kuzey insanları ile sık sık bağdaşmıştır.

Bunların dışında oyundaki diğer detaylara bakabilirsiniz:

Gemiler

Mimari

Ayrıca Nord şehirlerinde erzak olarak bolca balık bulabilirsiniz. Bunun hem gerçekte hem de oyunda bu şekilde olmasının sebebi tabii ki de bulundukları konum yüzündendir.

Vaegir Krallığı


Krallklar Kimleri Temsil Ediyor? image 22
Krallklar Kimleri Temsil Ediyor? image 23
Krallklar Kimleri Temsil Ediyor? image 24

Vaegir Krallığı da, Nord Krallığı kadar olmasa da kim oldukları kolayca anlaşılabilecek bir krallık. Oyuncular tarafından genelde Rus olarak adlandırılırlar. Bu yanlış bir tespit değil tabii ki, fakat sadece Rus demektense Slav demeyi tercih edersek daha doğru olacaktır.

Bildiğiniz üzere Vaegir Krallığı'na haritadan baktığımız zaman karlı bir bölge görürüz. Vaegirler de Nordlar gibi Kuzeyde bulunur. Fakat Avrupa haritasında olduğu gibi yerleşmişlerdir. Nordları eğer İskandinavya olarak kabul edersek tıpkı Rusya gibi Vaegir Krallığı da bu bölgenin doğusunda kalacaktır.

Vaegir Krallığı'nın sembolü olan kar leoparının gerçekte herhangi bir milletin veya ülkenin sembolü olduğuyla ilgili bir fikrim yok. Araştırmalarıma rağmen de bununla ilgili bir şey bulamadım. Basit bir mantıkla içinde bulundukları iklimle ilgili olduğunu söyleyebiliriz.

Kral Yaroglek

14-15. yüzyıl Rus Süvarileri

Sanırım bunların dışındaki benzerlikler kimsenin gözünden kaçmayacak kadar basit. Vaegir içerisinde bolca kürk satılması gibi.

Svadya Krallığı


Krallklar Kimleri Temsil Ediyor? image 32
Krallklar Kimleri Temsil Ediyor? image 33
Krallklar Kimleri Temsil Ediyor? image 34

Bazı diğer krallıklar gibi aslında kim oldukları tartışmalı olan krallıklardan biri de şüphesiz Svadya Krallığı. Kimilerine göre Svadyalılar İngiliz, kimilerine göre Fransız, kimilerine göre ise Almandır. Alman benzetmesi de kendi içerisinde ayrı bir tartışmaya dönüşüyor. Svadyayı tamamen Kutsal Roma İmparatorluğu olarak gören de var, isim benzerliğinden ötürü Svabya Dükalığı olarak gören de. Ben de onları bu tartışmalara şahit olana kadar Alman zannederdim. Fakat ortaya atılan bu fikirleri gördükten sonra İngiliz veya Fransız olma ihtimalleri gözümde daha çok büyüdü. Her iki devlete de gerçekten benziyorlar.

Ulusal simgeleri olan hayvana yani aslana değinecek olursak Fransızdan öte İngilizlere daha çok yaklaştıklarını söyleyebiliriz. 12-14. yüzyıllar arasında İngiltere Krallığı'nın sahip olduğu bayrakta da aynı şekilde üç adet aslan bulunurdu. Bu tarihin oyunun tarihiyle de uyumlu olması ayrıca dikkat çekiyor. Aslan sayesinde Fransız, İngiliz, Alman olarak tanımlanan Svadya Krallığı'nın İngilizlere daha çok yakın olduklarını söyleyebiliriz. Ayrıca bazı yerlerde Svadya şehirlerinin isimlerine değinilmiş ve bu isimlerin Almanca ve Fransızca dilleri ile uyumlu olmadığı öne sürülmüş.

Kral Harlaus

Svadyalıların kim olduklarını tereyağından yola çıkarak bulmanın mümkün olup olmadığından emin değilim. Oyuncular için sık sık dalga konusu olan Svadya'daki tereyağı üretimi bir şeyleri açıklamıyor olabilir.

12-13. Yüzyıl Asker örnekleri:

Bazılarının Svadyalı milise ve arbaletçiye benzediğini söylemek mümkün.

Rodok Krallığı


Krallklar Kimleri Temsil Ediyor? image 42
Krallklar Kimleri Temsil Ediyor? image 43
Krallklar Kimleri Temsil Ediyor? image 44

Rodok Krallığı'nın tıpkı Svadya gibi tartışmalı olduğunu söyleyebiliriz. Aslında kim oldukları daha çok sorulur. Forumlarda kendilerine Bavyeralı, Fransız, İngiliz, İtalyan hatta Kürt bile deniliyor. Rodokların kim oldukları uzunca bir süre benim için bir soru olmamıştı. Fakat bir kaç saniye düşünerek gerçekten isabetli bir tahmin yapabildim. Üzerine yaptığım ufak araştırmalar da bunu gayet güzel destekliyor.

Rodokların simgesi olan ayı bildiğim kadarıyla bu tahminlerden hiç biri ile uyuşmuyor. En büyük olasılık olan yani Rodokların İtalyan olma olasılığı göz önüne alınırsa, İtalya'nın sembolünün ayı olmaması buna ters düşüyor. Fakat İtalyan kültürüne mensup toprakların dağlık bölgeleri içerisinde barındırması normal bir durum. İtalya, Alp Dağları'nın bir kısmını da içerisinde bulundurur. Bunun dışında istatistiklere göre İtalya'da ayı nüfusunun yüksek olduğu iki adet bölge var.

Kral Graveth

Rodokların kim olduğunu hiç bir kaynaktan yardım almadan düşünmek aslında zor değil. Dağlık bir bölgede olmaları ve dağ haydutlarının Rodok bölgesinde geziyor olması bize en büyük ipucunu veriyor. Avrupa'nın neresinde dağ var diye düşünürsek cevaba anında ulaşabiliyoruz.

Rodok Keskin Nişancısına ve Rodok Çavuşuna (silah olarak) benzeyen askerler:

İtalya bölgesinin savunma için avantajlı bir bölge olması onların defans durumunda başarılı olmasını kolaylaştırıyor. Bu da bir başka benzerlik diyebilirim.

Ayrıca Rodok şehirlerinde bolca zeytin bulmanız zor değildir. Buradan da Akdeniz kopyasını alabiliyoruz.

Kergit Hanlığı


Krallklar Kimleri Temsil Ediyor? image 53
Krallklar Kimleri Temsil Ediyor? image 54
Krallklar Kimleri Temsil Ediyor? image 55
Krallklar Kimleri Temsil Ediyor? image 56
Krallklar Kimleri Temsil Ediyor? image 57
Krallklar Kimleri Temsil Ediyor? image 58

Kergit Hanlığı'nın ülkemizde kim olduğu en çok tartışılan taraf olduğu açık ve net. Türk veya Moğol olarak adlandırıldıklarında taraflardan biri illa ki bu duruma itiraz eder. Kavga gürültüden uzak kalmak isteyenler ise Kergitler'e Türk-Moğol diyerek bunu çözmektedir.

Tarihteki Keraitler isimli bir boy ile isim benzerliği taşırlar. Fakat bu bizim sorumuza bir cevap olmuyor çünkü Keraitler'in de aynı şekilde Türk mü Moğol mu oldukları tartışma konusudur.

Kergit Hanlığı'nın hükümdarı Sancar Han'ın ismine bakalım. Öncelikle "Sancar" isminin, Pers (İran) kökenli bir isim olduğunu söylemeliyim. Hatta İran coğrafyası üzerinde hüküm sürmüş Sencer adında bir Büyük Selçuklu hükümdarı da vardır.

Türk ve Moğolların kültürlerindeki birçok benzerlik, az önce bahsettiğim Keraitler'in dışında başka boyların ve toplulukların da tartışılmasına sebep oluyor. Neyse ki iki tarafın dillerini birbirinden ayırmak, yaşayış tarzlarını veya diğer unsurları ayırmaktan daha kolay oluyor.

Oyunda Kergit Hanlığı'nın simgesinin kurt olduğunu biliyoruz. Fakat buna rağmen çoğu krallığın aksine hükümdarın sancağında bu hayvan bulunmaz. Sancar Han'ın sancağında bir atlı-𝚘kçu bulunur. Türklerin sembolü kurt olarak kabul edilir ama at da bir yandan Moğolların simgesidir. Bu açıdan bakıldığında Kergitler'in ne olduğunu sancaklarından anlayamıyoruz.

Moğolistan'ın başkentinde Moğol İmparatorluğu Sancağı adıyla sergilenen bir sancak:

Sancar Han'ın vasallarından bir kısmı "Noyan" adıyla karşımıza çıkar. Noyan, bey ve komutan anlamlarına gelmesinin yanı sıra Moğol kökenli bir kelimedir.

Kergit Hanlığı'nın şehirlerinden biri olan Tulga Şehri ise Türkçe kökenli bir kelimedir ve harp başlığı yani miğfer anlamına gelir.

Sonuç olarak Kergitler'in tam olarak ne olduğunu söylemek mümkün değildir. İki tarafa da çok fazla benzerlik gösteriyorlar.

Türkleri temsil eden bir çizim:

Moğolları temsil eden bir çizim:

Moğollarda daha sık olmak üzere, iki kültürde de pullu zırh kullanımı yaygındır.

Oyundan bir Kergit Kargıcısı'nın görüntüsü:

Kargıcı'nın giydiği kuyruklu miğfer de aynı şekilde hem bazı Türk Hanlıkları hem de Moğollar tarafından geçmişte kullanılmıştır.

Sarranid Sultanlığı


Krallklar Kimleri Temsil Ediyor? image 74
Krallklar Kimleri Temsil Ediyor? image 75
Krallklar Kimleri Temsil Ediyor? image 76
Krallklar Kimleri Temsil Ediyor? image 77
Krallklar Kimleri Temsil Ediyor? image 78

Son olarak Sarranid Sultanlığı'ndan bahsedeyim. Sarranid Sultanlığı, sahip olduğu bir atlı birlik sayesinde kim olduğu meselesini daha az tartışmalı hale getirir. Bahsettiğim birlik Sarranid Memlük'tür. Sarranid Sultanlığı'nı basitçe Memlüklü Devleti olarak görebiliriz. Bunun dışında genel olarak "Arapları temsil ediyor." da denir.

Ülkemizde bizlere verilen tarih eğitiminde belki Memlükler'in Türk olduğunu duyabiliriz. Bu, "Memlük halkı Araptır fakat hükümdarları Türk'tür." şeklinde anlatılır. Bu yanlış bir bilgi değildir. Memlük hükümdarlarının bir kısmı Kıpçak Türklerindendir.

Bu durumda Sultan Hakim'in Türk olup olmadığı merak edilebilir. Bu da pek net bir konu değil, kesin bir şey söyleyemem.

Sarranid Sultanlığı'nın sembolik hayvanı kartaldır. Detaylandıracak olursak, kartalın cinsi de Bozkır Kartalı olarak bilinir. Bu hayvan günümüz Mısır'ını simgeleyen bir hayvandır. Memlüklerin de Mısır coğrafyasında hüküm sürmüş bir devlet olduğunu hatırlatayım.

Oyun içerisinde de zaten haritanın çöl kısmında bulunurlar.

Sultan Hakim

Bazı yerlerde Mısırlı bazı yerlerde ise Osmanlılı olarak gösterilen bir süvari:

Oyun içerisinden bir Sarranid Memlük:

Ve Sarranid Memlük'e benzer iki süvari örneği:

Bir Osmanlı Sipahisi:

Kalradya Haritası


Krallklar Kimleri Temsil Ediyor? image 90
Krallklar Kimleri Temsil Ediyor? image 91

Mount & Blade'in Warband versiyonunda değişen haritası, yeni haliyle birçok kişi tarafından Orta Dünya -Yüzüklerin Efendisi- haritasına benzetilmiştir.

Tamamen aynısı olmasa da bazı benzerlikleri yakalamak mümkün.

Son

Bu rehberin size oyunun oynanışı ile ilgili bir katkı sağlayacağını düşünmüyorum. Amacım sadece meraklı oyuncuları bilgilendirmeye çalışmak. Umarım size bir katkım dokunmuştur.

Okuduğunuz için teşekkür ederim.

Source: https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=2415602930					

More Mount & Blade: Warband guilds