[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha receptov (v20230501)

[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha receptov (v20230501)

Úvod

technická:

Návod vzniká priebežne, ako vytváram obrázky, takže je opakovane dopĺňaný a rozširovaný.

Pridal som do názvu číslo/dátum verzie.

- Krúžok okolo suroviny v recepte naznačuje, ako jemne má byť prísada v mažiari rozomletá.

Bez krúžku či oblúčiku znamená pridať priamo do kotla bez drvenia a mletia, uzavretý krúžok znamená úplné rozdrvenie prísady.

- Miera rozdvenia prísady je len orientačná - je lepšie sa riadiť podľa grafického znázornenia vytváranej cesty.

- Počet pohybov varešky pri miešaní lektvaru je "veľmi orientačná hodnota" - rozdiel zapísaného počtu medzi dvomi miešaniami môže byť i viac ako 25%.

- Množstvo použitej soli je len orientačná hodnota - rozdiel medzi dvomi miešaniami môže byť až desiatky zrniek alebo viac ako 10% množstva.

Šipky v grafickom návode:

modrá - prilievaj opatrne základ, druhá šipka obvykle ukazuje, čomu treba venovať pozornosť

zelená - použitie víru (odkiaľ kam sa presúva elixír) a teleportu (smeruje od stredu víru na koniec teleportu)

fialová - posun miešaním v kotlíku (používam, len pokiaľ je pohyb nejasný)

červená - tu treba venovať pri miešaní pozornosť a uvažovať čo robíte - kritické miesta recerptu

oranžová - použiť slnečnú soľ

šedá - použiť mesačnä soľ

Recepty Pre Začiatočníkov


[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha receptov (v20230501) image 21
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha receptov (v20230501) image 22

Jednoduché recepty pre začínajúcich alchymistov, ktorí majú veľmi obmedzený výber surovín - často len to, čo vyrastie okolo zázračného stromu za domom.

Recepty "jednokomponentové"


[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha receptov (v20230501) image 25
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha receptov (v20230501) image 26
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha receptov (v20230501) image 27
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha receptov (v20230501) image 28
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha receptov (v20230501) image 29

Elixíry pripravené z jednej jedinej prísady:

Recepty "jednozložkové"


[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha receptov (v20230501) image 32
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha receptov (v20230501) image 33
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha receptov (v20230501) image 34

[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha receptov (v20230501) image 35
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha receptov (v20230501) image 36
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha receptov (v20230501) image 37
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha receptov (v20230501) image 38
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha receptov (v20230501) image 39
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha receptov (v20230501) image 40
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha receptov (v20230501) image 41
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha receptov (v20230501) image 42
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha receptov (v20230501) image 43
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha receptov (v20230501) image 44
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha receptov (v20230501) image 45

[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha receptov (v20230501) image 46
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha receptov (v20230501) image 47
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha receptov (v20230501) image 48
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha receptov (v20230501) image 49
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha receptov (v20230501) image 50

Elixíry vytvorené z jedného druhu prísad

Tento Lektvar neviditeľnosti vznikol na základe požiadavky zákazníka na jednozložkový lektvar. Jeho ďalším rozvinutím je dvojzložkový lektvar Inšpirácie uvedený v nasledujúcej kapitole a naopak - jeho zjednodušením a modifikáciou je vyššie uvedený lektvar bleskov

Pár zrniek Mudrcovej soli tento Slabý lektvar kyseliny hravo vylepší na Silný - alebo skúste pracovať presnejšie ako ja, alebo skúste pracovať s nie celkom drvenými prísadami , pridať ešte jednu prísadu alebo popracovať s riedením vodou. Možnosti vylepšenia sú...

Lektvar okouzlení je rozvinutie idei z vyššie uvedeného Lektvaru hbitosti...

Efekt levitace je "len kúsok vedľa" a Bedla Mlžná umožňuje pohyb na obe strany...

... a dá sa to aj tak...

Jednozložkový lektvar levitácie je síce drahší a náročnejší na miešanie ako viaczložkové recepty, ale je lacnejší ako obvyklé jednozložkové "kameňové" receptúry.

Na "slabý" Lektvar Many stačia Čarodejné houby tri

Čiste kameňový jednozložkový lektvar halucinácií - výrobne veľmi drahý. Posledný kameň treba rozdrviť presne, v súčinnosti s vortexom.

Recepty Dvojzložkové


[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha receptov (v20230501) image 61
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha receptov (v20230501) image 62
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha receptov (v20230501) image 63
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha receptov (v20230501) image 64
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha receptov (v20230501) image 65

Mudrcovu soľ možno v núdzi nahradiť Mesačnou alebo Slnečnou soľou

Mudrcovu soľ možno v núdzi nahradiť Mesačnou alebo Slnečnou soľoui

Source: https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=2930727415					

More Potion Craft guilds