Mount & Blade: Warband // Detayl Krallklar Rehberi.

Mount & Blade: Warband // Detayl Krallklar Rehberi.

Krallıkların Genel Bilgileri

Evet artık başlayabiliriz, ilk olarak Kalradya diyarında 6 ülke vardır bunlar; Kergit Hanlığı,Svadya Krallığı,Rodok Krallığı,Vaegir Krallığı,Sarranid Sultanlığı ve Nord Krallığıdır ve söylentilere göre her ülke gerçek hayattaki ırklar ile aynı ırka sahiptir.

Nord Krallığı: Vikingler.

Rodok Krallığı: Fransızlar.

Svadya Krallığı: Haçlılar.

Kergit Hanlığı: Türkler.

Sarranid Sultanlığı: Araplar.

Vaegir Krallığı: Slavlar.

Ve her ülke kendi ırkının yaşam tarzına göre Kalradya diyarında çeşitli bölgelere yerleşmiştir.

Şimdi konumuzu çok uzatmadan bu 6 ülkeyi size tek rehberde anlatacağım hadi başlayalım. :)

Kergit Hanlığı (Kergitler)


Mount & Blade: Warband // Detayl Krallklar Rehberi. image 11
Mount & Blade: Warband // Detayl Krallklar Rehberi. image 12
Mount & Blade: Warband // Detayl Krallklar Rehberi. image 13

♦Evet ilk ülkemiz Kergit hanlığı kergitler genellikle atlı okçuluk ve göçebe yaşam tarzları ile meşhurdurlar.

♦Kalradya diyarında Kergitlerden daha iyi bir Kargıcı birliği, Atlı Okçu birliği yoktur kergitler bu konuda üstlerine tanımazlar.

♦Kalradya diyarında ise ormanlık ve dağlık bir bölgeye yerleşmişlerdir. Topraklarının büyük bir kısmı Ormanlık alanlarda küçük bir kısmı ise kış kesimindedir.

♦Toplamda 4 şehire ev sahipliği yapmaktadır. Başkenti Tulga şehridir ve bunu şu şehirler takip eder;

1. Tulga Şehri.

2. Narra Şehri.

3. Ichamur Şehri.

4. Halmar Şehri.

♦Kale konusunda ise sınırları içerisinde toplamda 7 kaleye sahiptir bunlar;

1. Distar Kalesi.

2. Asugan Kalesi.

3. Tulbuk Kalesi.

4. Sungetche Kalesi.

5. Malayurg Kalesi.

6. Uhhun Kalesi.

7. Unuzdaq Kalesi.

♦Köy olarak sınırları içerisinde toplamda 14 köye sahiptir bunlar;

1. Dusturil Köyü.

2. Dasbigha Köyü.

3. Bulugur Köyü.

4. Dugan Köyü.

5. Ada Kulun Köyü.

6. Tulbuk Köyü.

7. Dirigh Aban Köyü.

8. Bhulaban Köyü.

9. Tash Kulun Köyü.

10. Zagush Köyü.

11. Kedelke Köyü.

12. Uhhun Köyü.

13. Peshmi Köyü.

14. Amaskhe Köyü.

♦Sembolü ise şu şekildedir;

♦Son olarak ise Hükümdarı Sancar Han'dır.

♦Taht Talibi Dustum Han'dır.

♦Lakapları ise Noyan'dır.

Sarranid Sultanlığı (Sarranidler)


Mount & Blade: Warband // Detayl Krallklar Rehberi. image 50
Mount & Blade: Warband // Detayl Krallklar Rehberi. image 51

♦Sarranidler genellikle Süvarileri ile tanınmışlardır, özellikle Sarranid Memlükler çok güçlüdür.

♦Irkları ve yaşam tarzları gereği Kalradya'nın çöl yani sıcaklığı fazla olan bölgelerine yerleşmişlerdir.

♦Toplamlarının hepsi çöl iklimine mensuptur.

♦Toplamda 4 şehire ev sahipliği yapmaktadırlar. Başkenti Shariz Şehridir ve bunları şu şehirler takip eder;

1. Shariz Şehri.

2. Durquba Şehri.

3. Barriye Şehri.

4. Ahmerrad Şehri.

♦ Kale konusunda ise toplamda 8 kaleye sahiptirler bunlar;

1. Weyyah Kalesi.

2. Caraf Kalesi.

3. Teramma Kalesi.

4. Jameyyed Kalesi.

5. Samarra Kalesi.

6. Durrin Kalesi.

7. Bardaq Kalesi.

8. Sharwa Kalesi.

♦ Köy olarak ise toplamda 20 köye sahiptirler ve bunlar;

1. Hawaha Köyü.

2. Ayn Assudi Köyü.

3. Mit Nun Köyü.

4. Rusdih Köyü.

5. Dhibbain Köyü.

6. Qalyut Köyü.

7. Tilimsal Köyü.

8. Şibal Zumr Köyü.

9. Sekhtem Köyü.

10. Mazigh Köyü.

11. Habba Köyü.

12. Tamnuh Köyü.

13. Mawiti Köyü.

14. Micayet Köyü.

15. Aab Köyü.

16. Uzga Köyü.

17. Tazcunat Köyü.

18. Unriya Köyü.

19. Fisara Köyü.

20. Ikbayl Köyü.

♦Ve sembolleri şudur;

♦Son olarak hükümdarları Sultan Hakimdir.

♦Taht talibi İncili Arwa'dır.

♦Lakapları Emir'dir.

Rodok Krallığı (Rodoklar)


Mount & Blade: Warband // Detayl Krallklar Rehberi. image 95
Mount & Blade: Warband // Detayl Krallklar Rehberi. image 96

♦Rodoklar genellikle Arbaletçileri ve Çavuşları ile tanınmaktadırlar.

♦Özellikle Arbaletçileri meydan savaşı ve fetihlerde büyük önem taşımaktadır.

♦Irkları gereği ve yaşam stilleri gereği dağlık ve okyanus kenarı bölgeleri seçmişlerdir.

♦Şehir olarak ise toplamda 3 şehir vardır. Başkent Jelkala Şehridir.

♦Jelkala Şehri ise jeopolitik konumundan dolajı avantajlıdır.

♦Rodokların bulunduğu bölgede haydutlar çoğunluktadır.

♦Kale olarak ise toplamda 8 kaleye sahiptirler bunlar;

1. Almerra Kalesi.

2. Grunwalder Kalesi.

3. Ibdeles Kalesi.

... toplam 8 kale.

♦ Köy konusunda ise toplamda 20 köye sahiptirler bunlar;

1. Buvran Köyü.

2. Chelez Köyü.

3. Ruldi Köyü.

4. Emer Köyü.

... toplam 20 köy.

♦Sembolleri şudur;

♦Son olarak ise hükümdarları Kral Graveth'dir.

♦Taht Talibi Veluca Lordu Kastor'dur.

♦Lakapları Kont'tur.

Svadya Krallığı (Svadyalılar)


Mount & Blade: Warband // Detayl Krallklar Rehberi. image 119
Mount & Blade: Warband // Detayl Krallklar Rehberi. image 120

♦Svadyalılar ise genellikle Şövalye ve Piyadeleri ile tanınmaktadır.

♦En iyi askeri birimi Svadya Şövalyeleridir ve bu Şövalye en iyi süvaridir.

♦Irkları ve yaşam tarzı gereği Okyanus ve ova tarzı bölgelere yerleşmişlerdir.

♦Şehir olarak ise toplamda 4 şehire sahiptirler. Başkent Praven Şehridir.

♦Praven şehri ise ticarette önemli bir kenttir.

♦Kale konusuna gelince toplamda 9 kaleye sahiptirler bunlar;

1. Tevarin Kalesi.

2. Haringoth Kalesi.

3. Reindi Kalesi.

... toplam 9 kale.

♦Köy olarak ise toplamda 24 köye sahiptirler bunlar;

1. Azgad Köyü.

2. Veidar Köyü.

3. Iyindah Köyü.

... toplam 24 köy.

♦Köylerde Svadyalıların refah düzeyi genellikle ortalamadır.

♦Sembolleri ise şudur;

♦Son olarak ise hükümdarları Kral Harlaus'tur.

♦Taht Talibi Suno Leydisi Isolla'dır.

♦Lakapları Kont'tur.

Nord Krallığı (Nordlar)


Mount & Blade: Warband // Detayl Krallklar Rehberi. image 142
Mount & Blade: Warband // Detayl Krallklar Rehberi. image 143

♦Nordlar ise genellikle Piyadeleri ile tanınmışlardır.

♦Nord Kahramanı Kalradya'daki en iyi piyade birliğidir.

♦Norlar ırkları ve yaşam tarzı gereği okyanus yakını kıyı kentlerine yerleşmişlerdir.

♦En önemli ticaret ürünleri alkoldür.

♦Şehir olarak ise toplamda 3 şehire sahiptirler. Başkenleri Sargoth Şehridir.

♦Kale konusuna gelince toplamda 7 kaleye sahiptirler bunlar;

1. Knudarr Kalesi.

2. Jelbegi Kalesi.

3. Hrus Kalesi.

... toplam 7 kale.

♦Köy olarak ise toplamda 15 köye sahiptirler bunlar;

1. Haen Köyü.

2. Jelbegi Köyü.

3. Ambean Köyü.

4. Mechin Köyü.

... toplam 15 köy.

♦Sembolleri ise şudur;

♦Son olarak ise hükümdarları Kral Ragnar'dır.

♦Taht Talibi Lethwin Ufuk-aşan'dır.

♦Lakapları Jarl'dır.

Vaegir Krallığı (Vaegirler)


Mount & Blade: Warband // Detayl Krallklar Rehberi. image 165
Mount & Blade: Warband // Detayl Krallklar Rehberi. image 166

♦Vaegirler ise Piyadeleri ve Süvarileri ile tanınmaktadır Veagir Kıdemlisi onlara göre en iyisidir.

♦Vaegirler ise fetihlere çok önem vermezler tam tersi barışcıl davranmaya odaklanırlar.

♦Irkları ve yaşam stilleri gereği karlı,kış iklimi olan dağlık bölgelere yerleşmişlerdir.

♦Topraklarının 4/1'i kırsal alandadır.

♦Şehir olarak ise toplamda 4 şehiri bulunmaktadır. Başkenti Reyvadin Şehridir.

♦Kale konusuna gelince toplamda 8 kaleye sahiptirler bunlar;

1. Radoghir Kalesi.

2. Alburq Kalesi.

3. Slezkh Kalesi.

... toplam 8 kale.

♦Köy olarak ise toplamda 16 köye sahiptirler bunlar;

1. Ayyike Köyü.

2. Ulburban Köyü.

3. Sumbuja Köyü.

4. Uslum Köyü.

... toplam 16 köy.

♦Sembolleri ise şudur;

♦Ticaret malı olarak genellikle kürk tarzı giysileri meşhurdur.

♦Son olarak ise hükümdarları Kral Yaroglek'tir.

♦Taht talibi ise Prens Piç Valdym'dır.

♦Lakapları ise Boyar'dır.

Krallık Ve Derebeyleri..


Mount & Blade: Warband // Detayl Krallklar Rehberi. image 189

♦Eğer kendi hükümdarlığınızı kurmak istiyor iseniz kendinize ait toprağınız ve yönetme hakkınız olmalıdır.

♦Fetihler için bol askere ihtiyaç duyacaksınız.

♦Krallıklarla barış için Nam ve Onurunuzun yüksek olması gereklidir.

♦Derebeyi demek ise: bir krallığın yöneticisinin hizmetkarıdır genelde derebeyleri, kaleleri, köyleri yönetirler.

♦Bir nevi kral'ın hizmektarı gibi düşünebilirsiniz.

♦Ve eğer bir derebeyi olmak istiyorsanız Sarranid Sultanlığını öneririm hem güçlü hemde çok toprak ile ödüllendiren bir krallıktır.

Buda Kalradya diyarı:

Elimden geleni yaptım umarım yardımcı olmuştur. :)

Source: https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=2050595420					

More Mount & Blade: Warband guilds