Ogrd - Poradnik

Ogrd - Poradnik

Jak Odblokować

Ogród można odblokować ulepszając budynek Hodowla do poziomu 1 za pomocą 1 grudki cukru. Możliwość zdobywania grudek cukru odblokowuje się po upieczeniu łącznie 1 biliona ciastek. (pamiętaj że gra nawet w języku polskim dalej używa krótkiej skali liczb w której nie ma miliarda, biliarda itd.)

Wstęp


Ogrd - Poradnik image 3

W Ogrodzie można hodować i krzyżować rośliny oraz grzyby, uzyskując w ten sposób nowe gatunki. Uprawy zapewniają różne efekty w zależności od gatunku, niektóre zapewniają pasywne wzmocnienia, gdy są sadzone w Ogrodzie, podczas gdy inne dają nagrody po zbiorach.

Wniesienia nie zresetuje odblokowanych typów nasion, ale oczyści ogród ze wszelkich upraw. Ogród ma swój własny odpowiednik wniesień, który usuwa wszystkie zasiane rośliny i nasiona z wyjątkiem nasion startowych zamian za 10 grudek cukru.

Gatunki W grze dostępnych jest 34 różnych upraw. Każdy z nich ma różne właściwości, które wpływają na jego tempo starzenia, długość życia, efekty pasywne, udział w krzyżowaniu i nie tylko. Wszystkie pozytywne efekty (pokazane w grze na zielono), takie jak +x%, kumulują się addytywnie, podczas gdy wszystkie negatywne efekty (pokazane w grze na czerwono), takie jak -x%, kumulują się multiplikatywnie.

Wielkość Ogrodu

Rozmiar Ogrodu zaczyna się od siatki 2x2 i można go powiększać poprzez dalsze ulepszanie Hodowli za pomocą grudek cukru. Maksymalny rozmiar 6x6 zostaje odblokowany na poziomie 9.

Poziom Siatka Pola Grudek cukru Łączny koszt grudek cukru 1 2x2 4 1 1 2 3x2 6 2 3 3 3x3 9 3 6 4 4x3 12 4 10 5 4x4 16 5 15 6 5x4 20 6 21 7 5x5 25 7 28 8 6x5 30 8 36 9 6x6 36 9 45

Rodzaje Gleby

W grze dostępnych jest 5 rodzajów gleby, dostępnych w zależności od liczby zakupionych hodowli. Można je aktywować za darmo i wpływają na wszystkie rośliny w ogrodzie, chociaż tylko jedna może być aktywna w danym momencie. Po zmianie rodzaju gleby nie można go zmienić przez kolejne 10 minut, chyba że wydasz 1 kostkę cukru, aby zresetować licznik (Tę akcje można powtarzać co 15 minut). Każdy rodzaj gleby wpływa na prędkość skoków, a większość z nich ma drugorzędny wpływ na wzrost chwastów, pasywną efektywność roślin, rozprzestrzenianie się i mutację roślin oraz automatyczne zbiory.

Ikona Nazwa Potrzebnych Hodowli do kupna Prędkość Skoku (w minutach) Rozrost chwastów Pasywne efekty rośliny Inne efekty Piach 1 5 nd. nd. nd. Nawóz 50 3 +20% -25% nd. Glina 100 15 nd. +25% nd. Zwir 200 5 -90% -75% 35% szans na automatyczne zebranie nasion po zwiędnięciu rośliny Zrębki drzewne 300 5 -90% -75% rośliny rozrastają się i mutują 3x częściej

Narzędzia

Obecnie w minigrze znajdują się cztery narzędzia. Ogród Ofiarny zostaje odblokowany dopiero po odkryciu wszystkich nasion.

Ikona Nazwa Opis Informacja Informacje o ogrodzie Możesz krzyżować rośliny, sadząc je blisko siebie. Nowe rośliny wyrosną na pustych polach obok nich.

Odblokowuj nowe nasiona, zbierając dojrzałe rośliny.

Po wzniesieniu się rośliny ogrodowe resetują się, ale zatrzymujesz wszystkie odblokowane nasiona.

Twój ogród nie przynosi efektów i nie rozrasta się, kiedy gra jest zamknięta. Wyświetla także łączne efekty wszystkich roślin w ogrodzie nad instrukcjami. Zbierz wszystko Natychmiast zbierz wszystkie rośliny ze swojego ogrodu Natychmiast zbiera wszystkie rośliny z Twojego ogrodu Zamróź Kriogenicznie konserwuje Twój ogród. Rośliny przestają rosnąć, mnożyć się i obumierać. Nie przynoszą korzyści. Gleba nie może zostać zmieniona. Licznik skoku trwa aż do osiągnięcia zera, po czym zostaje wstrzymane do momentu odblokowania. Sadzenie i zbiór są nadal możliwe. Poświęć ogród Rój szerszeni cukrowych atakuje Twój ogród, niszcząc wszystkie rośliny oraz wszystkie odblokowane nasiona. Jedyne nasiono, jakie ocaleje, to Pszenica piekarza. W zamian otrzymasz od nich 10 grudek cukru. Ta opcja jest aktywna, tylko jeśli spis nasion jest kompletny. Przyznaje to również osiągnięcie „Beznasienny plan”, dzięki któremu nasiona są 5% tańsze, rośliny dojrzewają 5% szybciej, a ulepszenia roślin wypadają 5% częściej

Uprawa Roślin

Rośliny i grzyby można sadzić w ogrodzie klikając na ziarno, które chcesz zasadzić po lewej stronie, a następnie klikając na puste pole w Ogrodzie. Nasiona można łatwo zasadzić więcej niż raz, klikając z wciśniętym klawiszem Shift, podczas zasadzania. Licznik czasu na dole interfejsu śledzi czas pozostały do następnego skoku. Przy każdym skoku gra sprawdza trzy rzeczy w kolejności dla każdego pola: długość życia, zanieczyszczenie i mutację. Długość jednego skoku zależy od rodzaju gleby, która jest aktualnie używana. Skok można wywołać natychmiastowo wydając 1 Grudkę cukru.

Długość życia

Podczas wzrostu uprawa postarza się po każdym skoku zgodnie z jego wartością starzenia, która w większości przypadków jest liczbą losową. Wraz ze wzrostem wieku rośliny będą wyrastać w postaci pąków, kiełkować, kwitnąć i ostatecznie dojrzewać. Pasywne efekty rośliny będą coraz silniejsze na każdym etapie wzrostu, osiągając pełną siłę po dojrzeniu rośliny. W przypadku przedwczesnych roślin wszelkie efekty pasywne będą wynosić jedynie 10% w przypadku pąków, 25% w przypadku kiełków i 50% w przypadku kwiatów. Roślina zgnije, gdy osiągnie ostatni wiek, jeśli nie jest nieśmiertelna.

Zanieczyszczenie

Próżnochwast, Okuchozarodnik i Ciastogrzyb są w stanie zanieczyścić inne uprawy w kierunku prostopadłym, gdy są dojrzałe. Prawdopodobieństwo, że tak się stanie, jest bardzo niskie (<0.05%). Kiedy to nastąpi, zanieczyszczoną roślinę zastępuje atakujący ją chwast lub grzyb. Nieśmiertelne rośliny są odporne na zanieczyszczenia, podobnie jak niektóre inne gatunki.

Mutacja


Ogrd - Poradnik image 26
Ogrd - Poradnik image 27

Początkowo w Ogrodzie dostępne jest tylko jedno ziarno, którym jest Pszenica piekarza. Pozostawiając pola puste, może pojawić się także Próżnochwast. Te dwie rośliny są najbardziej podstawowymi gatunkami Ogrodu: Pszenica piekarza jest podstawą zwykłych roślin, natomiast Próżnochwast jest podstawą grzybów. Większość nowych gatunków pojawia się w wyniku mutacji (powstających w wyniku przylegania dwóch lub więcej roślin rodzicielskich w pustym polu), ale dwa podstawowe gatunki grzybów (Okruchozarodnik i Brązowa próchnica) można znaleźć w wyniku ręcznego zbioru Próżnochwastu (starszy = większa szansa). Próbując odblokować te 2 rośliny, NIE używaj narzędzia Zbierz wszystko, ponieważ zbierze ono każdą nowo wyhodowaną Okruchozarodnik i Brązowa próchnicę wraz ze wszystkim innym, bez dodawania ich nasion do Twojej kolekcji.

Jeśli jest puste pole, ma ona szansę rozpocząć uprawę rośliny w oparciu o sąsiednie pola w każdą stronę. Na przykład, jeśli sąsiadują ze sobą dwie Pszenice piekarza puste pole może wyprodukować inną Pszenice piekarza lub losową mutację: Kciukurydzę lub Piekojagodę. Większość mutacji wymaga do wywołania dojrzałych roślin, ale są pewne wyjątki. Ponadto niektórym mutacjom można zapobiec, umieszczając zbyt wiele gatunków danego gatunku w sąsiedztwie pola (np. koniczyna pospolita). Pełną listę wszystkich warunków mutacji można znaleźć w sekcji poświęconej gatunkom poniżej.

Kiedy obie rośliny osiągną dojrzałość, co skok mają szansę na spłodzenie nowego potomstwa bądź mutacji.

Konfiguracje mutacji

Powyższe zdjęcie po lewej stronie pokazuje przykłady optymalnego ułożenia roślin dla każdego poziomu Ogrodu podczas próby zmutowania nowej uprawy od 2 rodziców tego samego gatunku. Zielone kwadraty (oznaczone literą „G”) oznaczają zasadzone rośliny. Puste kwadraty wskazują lokalizacje potencjalnych mutacji.

Drugi rysunek pokazuje przykłady optymalnego dopasowania dla każdego poziomu Ogrodu dla mutacji od 2 różnych rodziców. Zielone i żółte kwadraty (oznaczone odpowiednio literami „G” i „Y”) wskazują 2 rodzaje zasadzonych płytek. Jasnoczerwone kwadraty (oznaczone literą „R”) wskazują działki, na których mogą rosnąć niepożądane rośliny w wyniku mutacji 2 roślin tego samego typu. Na przykład uprawa Pszenicy piekarza i Złotoproso może spowodować pojawienie się niepożądanych ziaren Kciukurydzy na poletkach R.

Należy pamiętać, że niektóre rośliny wymagają więcej niż 2 sąsiadujące ze sobą roślin. Jeśli próbujesz wyhodować jedną z tych roślin, nie korzystaj z konfiguracji mutacji pokazanych powyżej

Drzewo mutacji

Rośliny

Nasiono Nazwa Efekt Przepis (szansa na skok) Pszenica piekarza CnS +1% 2x Pszenica piekarza (20%)

2x Kciukurydza (5%) Kciukurydza Ciastka/kliknięcie +2% 2x Pszenica piekarza (5%)

2x Kciukurydza (10%)

2x Smutnoryż (2%) Smutnoryż Babcia CnS +3% 1x Pszenica piekarza, 1x Kciukurydza (1%) Złotoproso Przypływ złotych ciastek +1%

Czas trwania efektu złotych ciastek +0,1% 1x Smutnoryż, 1x Kciukurydza (2%) Koniczyna pospolita Częstotliwość złotych ciastek +1% 1x Pszenica piekarza, 1x Złotoproso (3%)

2x Dojrzała Koniczyna pospolita, Mniej niż 5x Koniczyna pospolita (0,7%) Koniczyna złota Częstotliwość złotych ciastek +3% 1x Pszenica piekarza, 1x Złotoproso (0,07%)

2x Dojrzała Koniczyna pospolita, Mniej niż 5x Koniczyny pospolitej (0,01%)

4x lub więcej Koniczyna pospolita (0,07) Błysklilia Przypływ złotych ciastek +1%

Częstotliwość złotych ciastek +1%

Losowe skarby +1% 1x Koniczyna pospolita, 1x Złotoproso (2%) Starotka Przypływ gniewnych ciastek +1%

Częstotliwość gniewnych ciastek +1%

Babcia CnS +1%

Nieśmiertelny

Sąsiednie rośliny (3x3) starzeją się 3% szybciej 1x Błysklilia, 1x Smutnoryż (1%)

1x Boczniak zmarszczowaty, 1x Smutnoryż (0,2%) Piekojagoda CnS +1%

Zbierz dojrzałe za +30 minuty CnS (maks. 3% banku) 2x Pszenica piekarza (0,1%) Czekorzeń CnS +1%

Zbierz dojrzałe za +3 minuty CnS (maks. 3% banku)

Przewidywany wzrost 1x Pszenica piekarza, 1x Brązowa próchnica (10%) Biały czekorzeń Przypływ złotych ciastek +1%

Zbierz dojrzałe za +3 minuty CnS (maks. 3% banku) 1x Czekorzeń 1x Biała pleśń (10%) Próżnochwast Bezużyteczne

Może przejąć pobliskie rośliny

Wykorzeniona może wypuścić zarodniki Puste pola do okoła (0,2%)

1x Dojrzały Próżnochwast, nie więcej niż 3x Próżnochwast (15%) Kiciorost Efekty mleka +0,2% 1x Błysklilia, 1x Biały czekorzeń (1%) Chimeróża Przypływ reniferów +1%

Częstotliwość reniferów +1% 1x Błyskolilia, 1x Kiciorost (5%)

2x Chimeróża (0,5%) Samarytulipan Sąsiednie rośliny (3x3) są wydajniejsze o 20%

CnS -2% 2x Kiciorost (5%) Drzemkopaprotka CnS +3%

Ciastka/kliknięcie -5%

Częstotliwość złotych ciastek -10% 1x Czekorzeń 1x Ostromech (0,5%) Pieczoporost Częstotliwość gniewnych ciastek -2%

Częstotliwość pojawiania się zmarszczkaczy -15% 1x Smutnoryż, 1x Ostromech (0,5%)

1x Smutnoryż, 1x Biała pleśń (0,5%)

Wyłącznie 1x Dojrzały Pieczoporost (5%) Ostromech Losowe skarby +3% 1x Zielopleśń, 1x Brązowa próchnica (10%)

Tylko 1x Dojrzały Ostromech (5%) Burak królewski Czas trwania efektu złotych ciastek +0,3%

CnS -2%

Zbierz dojrzałe za +1 godzina CnS (maks. 4% banku) 1x Piekojagoda, 1x Czekorzeń (1%) Soczysty burak królewski CnS -10%

Sąsiednie rośliny (3x3) są 20% mniej wydajne

Zbierz Dojrzałe za grudkę cukru 8x Burak królewski (0,1%) Diutkator Zbierz dojrzałe za +2 godziny CnS (maks. 8% banku) 2x Burak królewski (0,1%) Pisklocebula CnS -2%

Sąsiednie rośliny (3x3) są 5% mniej wydajne 1x Boczniak zmaszczkowaty, 1x Starotka (0,1%)

5x Starotka (0,1%)

3x Diuktator (0,5%)

4x Ciastogrzyb (0,2%)

5x Burak królewski (0,1%)

Wyłącznie 1x Pisklocebula (0,5) Schludnotrawa Na sąsiednich polach (5x5) nie wyrastają chwasty ani grzyb 1x Pszenica piekarza, 1x Biały czekorzeń (0,2%) Zdrowokrotka Na sąsiednich polach (3x3) nie wyrastają chwasty ani grzyb

Nieśmiertelny 3x Schludnotrawa, 3x Starotka (0,2%)

Grzyby

Nasiono Nazwa Efekt Przepis (szansa) Biała pleśń CnS +1%

Może rozrosnąć się jako Brązowa próchnica 1x Brązowa próchnica, 1x lub mniej Biała pleśń (50%) Brązowa próchnica CnS -1%

Może rozrosnąć się jako Biała pleśń 1x Biała pleśń, 1x lub mniej Brązowa próchnica (50%)

Ręczne zebranie Próżnochwastu (wiek*0,1% maks. 9,9%; ignoruje Zrębki drzewne) Okruchozarodnik Kończy cykl życia, eksplodując na 1 minuta CnS (maks. 1% banku)

Może przejąć pobliskie rośliny Wyłącznie 1x Dojrzały Okruchozarodnik (7%)

2x Ciastogrzyb (0,5%)

Ręczne zebranie Próżnochwastu (wiek*0,1% maks. 9,9%; ignoruje Zrębki drzewne) Ciastogrzyb Kończy cykl życia, eksplodując na 5 minuty CnS (maks. 3% banku)

Może przejąć pobliskie rośliny 2x Okruchozarodnik

Wyłącznie 1x Dojrzały Ciastogrzyb Czubajka skórzana Ciastka/kliknięcie +4%

Kursor CnS +1%

CnS -1% 1x Okruchozarodnik, 1x Kciukurydza (2%) Tanik zwyczajny Koszt budowania -0,2% / koszt ulepszeń -0,2%

Nie znosi zimnego klimatu; 15% ryzyka obumarcia po zamrożeniu 1x Okruchozarodnik, 1x Błysklilia (4%) Borowik zmylony Częstotliwość złotych ciastek +2%

Przypływ złotych ciastek -5%

Czas trwania złotych ciastek -2%

Czas trwania efektu złotych ciastek -2% 1x Ciastogrzyb, 1x Zielopleśń (4%) Boczniak zmarszczkowaty Częstotliwość pojawiania się zmarszczkaczy +2%

Apetyt zmarszczkaczy +1% 1xOkruchozarodnik, 1x Brązowa próchnica (8%) Zielopleśń Czas trwania złotych ciastka +0,5%

Częstotliwość złotych ciastek +1%

Losowe skarby +1% 1x Biała pleśń, 1x Koniczyna pospolita (5%) Purchawka cukrowa Sąsiednie rośliny (3x3) starzeją się 50% wolniej

Sąsiednie rośliny (3x3) są 50% mniej wydajne 1x Starotka, 1x Okruchozarodnik (0,2%)

Ulepszenia

Różne rośliny i grzyby mają szansę na upuszczenie ulepszenia, zwykle jest to ciastko smakowe. Dwa z ciastek smakowych mają dodatkowe efekty, z których jedno, w przeciwieństwie do wszystkich innych ciastek smakowych, w ogóle nie powoduje wzrostu CnS.

Owe ulepszenia zostają na zawsze po odblokowaniu, nawet po wniesieniu.

Ikona Nazwa Efekt Cena Sposób odblokowania Pszeniczne paluchy Mnożnik produkcji ciastek +1% 1,800 x CnS 0,1% szans na otrzymanie po zbiorze dojrzałej Pszenicy piekarza. Ciastka diuktatorskie Mnożnik produkcji ciastek +10% 10,800 x CnS 0,5% szans na otrzymanie po zbiorze dojrzałego Diutkatora Herbatniki z zielonych drożdży Złote ciastka dają 1% więcej ciastek

Skutki działania złotych ciastek utrzymują się 1% dłużej

Złote ciastka pojawiają się 1% częściej

Losowe zrzuty są 3% częstsze 10,800 x CnS 0,5% szans na otrzymanie po zbiorze dojrzałej Zielopleśni Ciastka piekojagodowe Mnożnik produkcji ciastek +2% 3,600 x CnS 1,5% szans na otrzymanie po zbiorze dojrzałej Piekojagody Herbata paprotkowa Zyskujesz dodatkowe +3% swojej podstawowej wartości CnS, gry gra jest wyłączona. (musisz posiadać ulepszenie: Podwójne Wrota Transcendecji.) 3,600 x CnS 1% szans na otrzymanie po zbiorze dojrzałej Drzemkopaprotki Ciastka starotkowe Mnożnik produkcji ciastek +2%

Babcie są 2% potężniejsze 7,200 x CnS 1% szans na otrzymanie po zbiorze dojrzałej Starotki Syrop purchawkowy Zyskujesz dodatkowe +7% swojej podstawowej wartości CnS, gry gra jest wyłączona. (musisz posiadać ulepszenie: Podwójne Wrota Transcendecji.)

Grudki cukru dorastają 7 minut szybciej 7,200 x CnS 0,5% szans na otrzymanie po zbiorze dojrzałej Purchawki cukrowej

Osiągnięcia

1001,0005% Tańsze5% Szybciej5% Częściej

Ikona Nazwa Opis Miłośnik botaniki Zbierz dorosłe rośliny. Ogrodnictwo nie tylko dla opornych Zbierz dorosłe rośliny. W ogrodzie Eden (dziecino) Obsadź każde pole największego ogródka roślinami. Opiekun konserwatorium Odblokuj wszystkie nasiona. Beznasienny plan Przekształć swój dziennik nasion na grudki cukru, oddając swój ogród cukrowym szerszeniom

Posiadanie tego osiągnięcia sprawia, że nasiona są , rośliny dojrzewają a ulepszenia roślin wypadają .

Source: https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=3135305933					

More Cookie Clicker guilds