Komendy i triki

Komendy i triki

Konsola Poleceń - Co I Jak

Konsolę uruchamiamy poprzez naciśnięcie na klawiaturze przycisku ~, podczas uruchomionej rozgrywki.

Wpisujemy w niej polecenia, które zatwierdzamy przyciskiem ENTER.

Tekst w konsoli możemy przesuwać przyciskami PageDown, oraz PageUp.

Jeśli wpiszemy błędną komendę, dostaniemy informację zwrotną Unknown command:

Polecenia + Opis

Niektóre komendy wymagają dodatkowego parametru (0 - wyłącz/ 1 - włącz).

help - pokazuje komendy

demo_record 1 - Uruchamia tryb, w którym uzyskujemy "wolną kamerę", możemy "latać" po mapie. Przydatne do robienia screenshotów. Poruszamy się WSAD-em, oraz myszką. Wychodzimy z trybu przyciskiem ESC.

hud_crosshair 0 - wyłącza celownik

hud_crosshair_dist 1 - włącza miernik odległości do przeszkody

hud_weapon 0 - ukrywa model broni

g_always_run 1 - postać nie męczy się podczas biegu

Odblokowanie Dodatkowych Map I Skórek


Komendy i triki image 14

Aby odblokować dodatkowe dwie mapy, oraz skórki dla trybu multiplayer, przechodzimy do katalogu instalacyjnego gry.

W moim przypadku ścieżka katalogu wygląda tak:

E:\Steam\steamapps\common\STALKER Shadow of ChernobylUruchamiamy znajdujący się tam program setup-bp.exe

W odpowiednich polach wpisujemy pseudodog i snork

Gotowe :)

More S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl guilds

Rate this article

1 votes : 5 / 5 1