[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha pecilnych receptov

[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha pecilnych receptov

Miesto úvodu...


[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha pecilnych receptov image 1

[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha pecilnych receptov image 2

Moje receptury na špeciálne elixíry potrebné na výrobu látok a solí.

Nigredo, Albedo, Cintrinitas, Rubedo, Kameň mudrov

Soľ prázdnoty, Mesačná soľ, Slnečná soľ, Soľ života, Soľ mudrcov

* Receptúry na štandardné elixiry nie sú uvedené.

* Receptúry na špeciálne elixíry nie sú optimalizované - sú tak, ako počas hry vznikli a boli automaticky zapísané.

* Niektoré špeciálne elixíry majú viac receptúr - pretože sa mi zrovna minula niektorá prísada.

* Mnoho mojich receptov špeciálnych elixírov začína niektorým zo štandardný "silných" elixírov, čo tiež môže začínajúcemu alchymistovi pomôcť v štúdiu vysokého umenia alchýmie.

Nigredo, Albedo, Sůl Prázdnoty


[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha pecilnych receptov image 11
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha pecilnych receptov image 12
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha pecilnych receptov image 13
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha pecilnych receptov image 14
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha pecilnych receptov image 15
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha pecilnych receptov image 16
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha pecilnych receptov image 17

[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha pecilnych receptov image 18
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha pecilnych receptov image 19
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha pecilnych receptov image 20
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha pecilnych receptov image 21
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha pecilnych receptov image 22

Sůl Prázdnoty a Albedo vyžadujú Nigredo ako palivo v peci

Citrinitas, Měsíční Sůl


[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha pecilnych receptov image 25
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha pecilnych receptov image 26
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha pecilnych receptov image 27
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha pecilnych receptov image 28
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha pecilnych receptov image 29
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha pecilnych receptov image 30
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha pecilnych receptov image 31
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha pecilnych receptov image 32
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha pecilnych receptov image 33

[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha pecilnych receptov image 34
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha pecilnych receptov image 35
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha pecilnych receptov image 36
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha pecilnych receptov image 37

Citrinitas a Měsíční Sůl vyžadujú Albedo ako palivo v peci

Rubedo, Sluneční Sůl


[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha pecilnych receptov image 40
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha pecilnych receptov image 41
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha pecilnych receptov image 42
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha pecilnych receptov image 43
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha pecilnych receptov image 44
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha pecilnych receptov image 45
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha pecilnych receptov image 46
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha pecilnych receptov image 47
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha pecilnych receptov image 48
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha pecilnych receptov image 49

[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha pecilnych receptov image 50
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha pecilnych receptov image 51
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha pecilnych receptov image 52
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha pecilnych receptov image 53
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha pecilnych receptov image 54

Rubedo a Sluneční Sůl vyžadujú Citrinitas ako palivo v peci

Kámen Mudrců (Opus Magnum), Sůl života


[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha pecilnych receptov image 57
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha pecilnych receptov image 58
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha pecilnych receptov image 59
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha pecilnych receptov image 60
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha pecilnych receptov image 61
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha pecilnych receptov image 62
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha pecilnych receptov image 63
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha pecilnych receptov image 64
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha pecilnych receptov image 65

[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha pecilnych receptov image 66
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha pecilnych receptov image 67
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha pecilnych receptov image 68
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha pecilnych receptov image 69
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha pecilnych receptov image 70
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha pecilnych receptov image 71
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha pecilnych receptov image 72
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha pecilnych receptov image 73
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha pecilnych receptov image 74
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha pecilnych receptov image 75
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha pecilnych receptov image 76
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha pecilnych receptov image 77
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha pecilnych receptov image 78
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha pecilnych receptov image 79
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha pecilnych receptov image 80
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha pecilnych receptov image 81

[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha pecilnych receptov image 82

Kámen mudrců a Sůl života vyžadujú Rubedo ako palivo v peci

Mudrcova Sůl


[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha pecilnych receptov image 85
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha pecilnych receptov image 86
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha pecilnych receptov image 87
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha pecilnych receptov image 88
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha pecilnych receptov image 89
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha pecilnych receptov image 90
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha pecilnych receptov image 91
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha pecilnych receptov image 92
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha pecilnych receptov image 93
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha pecilnych receptov image 94
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha pecilnych receptov image 95
[SPOILER] Potion Craft: Alchymistick Simultor - Kniha pecilnych receptov image 96

Mudrcova Sůl vyžaduje Kámen Mudrců ako palivo v peci

Mudrcova Soľ je pri nastavovaní otočenia až 20x účinnejšia ako Mesačná soľ.

Source: https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=2922489787					

More Potion Craft guilds