The Fisherman's Gambit 1-9

The Fisherman's Gambit 1-9

คำเตือนก่อนรับเควส

ห้ามทำการซื้อ Lure ก่อนที่จะรับเควสตกปลาเป็นอันขาด

มิเช่นนั้นเควสจะบัคและไม่สามารถเล่นต่อไปได้ ดังคลิปต่อไปนี้

https://youtu.be/F1UPRkEi7k8

วิธีแก้ยังไม่สามารถพบได้ ต้องรอแพทซ์แก้กันต่อไป...

บทนำ

โดยเควสทั้งหมดจะประกอบไปด้วย

The Fisherman's Gambit: Catch ten Sardines

The Fisherman's Gambit 2: Catch seven Blowfish

The Fisherman's Gambit 3: Catch seven Rainbow Trout

The Fisherman's Gambit 4: Catch five Bream

The Fisherman's Gambit 5: Catch five Black Bass

The Fisherman's Gambit 6: Catch three Sandfish

The Fisherman's Gambit 7: Catch three Royal Fish

The Fisherman's Gambit 8: Catch two Blue Marlin

The Fisherman's Final Gambit: Catch one Hyneria

Shaman Fish Main Quest


The Fisherman's Gambit 1-9 image 17
The Fisherman's Gambit 1-9 image 18

หลังจากที่มาถึงยังเมือง Seafront แล้ว ให้เดินมาสุดทางของเมือง จะเจอกับชายหาด และมีชายแก่ยืนอยู่บนท่าเรือ

หลังจากที่รับเควสมาแล้ว เราจะได้รับ เบ็ดตกปลาและ lure อย่างละ 1 ea

จากบทสนทนาที่คุยกับชายแก่แล้ว เขาจะแนะนำให้เราไปลองตกปลาที่ชายทะเลและใช้เหยื่อที่แจกฟรีมา

โดยให้วิ่งไปยังชายหาดฝั่งที่มีประภาคารตั้งอยู่ และเริ่มตกได้เลย

เหยื่อที่ต้องใช้ Lure

ปลาที่ต้องการ Shaman Fish

Part 1


The Fisherman's Gambit 1-9 image 26
The Fisherman's Gambit 1-9 image 27

และแล้วก็ถึงคราวชาวประมงชูเบ็ด ในคราวนี้ลุงจะให้เราไปตกปลา Sardine โดยจุดที่ตกนั้นไม่ได้อยู่ไกลมาก

เพราะมันอยู่ชาดหาดข้างๆตัวลุงเลย

เหยื่อที่ใช้ Lugworm

ปลาที่ต้องการ Sardine 10 ตัว

Lugworm สามารถหาซื้อได้ในร้านค้าภายในเมือง Seafront

Part 2


The Fisherman's Gambit 1-9 image 34
The Fisherman's Gambit 1-9 image 35

หลังจากที่ได้รับเควสเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ไปที่ชายหาดใกล้ๆกับจุดที่ชายแก่ยืนอยู่ และเริ่มตกได้เลย

เหยื่อที่ใช้ Lugworm

ปลาที่ต้องการ Blow fish 7 ตัว

Lugworm สามารถหาซื้อได้ในร้านค้าภายในเมือง Seafront

Part 3


The Fisherman's Gambit 1-9 image 41

หลังจากที่สองพาร์ทผ่านไป คราวนี้ลุงแกก็ใช้เราไปตกปลาไกลเมืองสักหน่อย

โดยจุดที่ลุงแกใช้ให้เราไปตก ก็คือ Northern Plains ให้เราเดินมาตรงใต้รางรถไฟขาด และฝั่งตรงข้ามมี เรือจอดอยู่

เหยื่อที่ต้องใช้ Lure

ปลาที่ต้องการ Rainbow Trout 7 ตัว

Part 4

อันนี้ค่อนข้างง่าย หลังจากรับเควสมาแล้วก็ยืนตกตรงนั้นได้ทันทีเลย

เหยื่อที่ต้องใช้ Lugworms หรือ Lure ก็ได้

ปลาที่ต้องการ Bream 5 ตัว

Part 5


The Fisherman's Gambit 1-9 image 52
The Fisherman's Gambit 1-9 image 53

หลังจากรับเควสกับลุงแแกมาแล้ว ให้เรากลับมาที่หมู่บ้านของตัวหลัก จะมีแอ่งน้ำอยู่บริเวณข้างหมู่บ้าน ให้ไปยืนฝั่งที่เป็ดหาดดิน และเริ่มตกได้เลย

เหยื่อที่ต้องใช้ Lure

ปลาที่ต้องการ Black Bass 5 ตัว

Part 6


The Fisherman's Gambit 1-9 image 58
The Fisherman's Gambit 1-9 image 59

เงื่อนไขการรับ พาร์ท 6 เป็นการสปอยเนื้อหาหลัก ทำให้ไม่สามารถเปิดเผยบางส่วนได้เตือนแล้วนะ!

จะสามารถทำได้หลังจากผ่านไทม์สคิป ไปแล้ว 5 ปี โดยสามารถเริ่มเควสกับลุงคนเดิมในเมือง Saefront

ให้ไปยัง Facade's Desert และเดินชิดขวาของแมพไปเรื่อยๆ จะจอบันไดลงไปยังท่าน้ำจอดเรือ

เหยื่อที่ต้องใช้ Lure

ปลาที่ต้องการ Sandfish 3 ตัว

โดยเจ้าปลาตัวนี้จะมีวิธีตกพิเศษกว่าตัวอื่นๆตรงที่ เราจะต้องดึงเบ็ดหลังจากที่ปลาตอดครั้งแรก คนที่ใช้จอยจะรู้ได้ทันทีเพราะสั่นแรงกว่าปกติ การดึงเบ็ดให้ใช้การดึงอนาล็อกซ้ายลง ห้ามกดปุ่ม X/A เด็ดขาด

Part 7


The Fisherman's Gambit 1-9 image 67
The Fisherman's Gambit 1-9 image 68

รอบนี้ให้เดินออกไปทางขวาของหมู่บ้านของตัวหลัก ไปทาง Eastern Road แนะนำให้ฆ่าแพะและหมู่ป่าบริเวณรอบๆเสียก่อน เพราะนางทั้งหลายจะเข้ามาเตะเราเวลาตกปลา

เหยื่อที่ต้องใช้ Earthworm

ปลาที่ต้องการ Royal Fish 3 ตัว

Part 8

ปลาตัวนี้สามารถตกได้ ณ จุดรับเควสจากลุงเลย...

โดยวิธีตกจะแตกต่างจากตัวอื่น แต่เหมือนกับ Sandfish ก็คือการดึงเบ็ด หลังจากการตอดครั้งแรกในทันที ถ้าเบ็ดหลุดไปกับปลาแสดงว่าเป็นฉลาม

เหยื่ออที่ตัองใช้ Sardine

ปลาที่ต้องการ Blue Marlin 3 ตัว

Part 9 (Final)


The Fisherman's Gambit 1-9 image 78

ในที่สุดก็มาถึงเควสสุดท้าย ลุงใช้ให้ไปตกปลาในเดินแดนทะเลทราย อีกแล้ว....

จุดตกคือท่าเรือที่เดิมเหมือนกับใน Part 6

เหยื่อที่ต้องใช้ Sardine ไม่แนะนำให้ใช้ Lure เพราะโอกาสออกปลาอื่นจะเยอะกว่าตัวที่ต้องการ

ปลาที่ต้องการ Hyneria 1 ตัว

More NieR Replicant ver.1.22474487139... guilds

Rate this article

1 votes : 5 / 5 1